Föreningen bildades 1990 i syfte att så långt som möjligt renovera och vårda

Jädraås Hytta och Lancashiresmedja. Vi vill visa och berätta om tekniken runt

järnframställningen och om livet i Bruksamhället. 

 SOMMARTID:

Hyttan är öppen för egen vandring alla ”tågsöndagar” kl 11.00 – 16.00.

Infoskyltar finns.

Smedjan är öppen för egen vandring alla dagar.

Guidade turer (ca 1½ timme) kan beställas genom:

Nils-Erik Henningsson tel. 0297 – 451 23, 073-068 56 26

Christer Lundquist tel. 070-585 13 12

Vi följer även med och guidar på buss genom samhället om så önskas.

Föreningens styrelse har följande sammansättning:

Ordf. Nils-Erik Henningsson tel. 0297- 451 23, 073-068 56 26

Sekr. Christer Lundqvist tel. 070 – 585 13 12

Övr. ledamöter:

Lage Lindgren tel. 0297-453 54, 070-523 73 98

Börje Ohlsson

Suppleanter: Bernt Andersson och Gunnar Olsson

Kassör utanför styrelsen: Jan Oskarsson

Adjungerande ledamöter:

Ockelbo Kommun – Karin Strömberg

Länsmuseet – vakant