Jädraås ligger i Järnriket Gästrikland – en del av landet där gruvor och bruk en gång i tiden gav liv och rörelse i bygden.


I Jädraås finns en bevarad industrimiljö. En hytta med två masugnar var i bruk mellan 1858 och 1930 och en Lancashiresmedja var i drift mellan 1905 – 1942. Åren 1914 – 1930 var Jädraås bruks ”storhetstid”. Upplev hela historien från transport av järn och malm till färdigt plattjärn.

År 1881 kom järnvägen till byn och den var i drift fram till 1970. En dryg halvmil av den smalspåriga banan finns ännu kvar, nu som museijärnvägen i Jädraås – Tallås Järnväg, JTJ, med tågtrafik som den gestaltade sig för snart hundra år sedan.

Järnvägen hade naturligtvis stor del i utvecklingen av bruksorten Jädraås. Ett flertal bostäder uppfördes för arbetarna och naturligtvis måste byn även ha en bruksherrgård. den stod klar 1856 och därmed hade Jädraås brukssamhälle börjat växa fram. 

Gå en promenad längs Bruksvandringen och se gamla byggnader och miljöer.

Byarna runtom

Omkring Jädråas finns även byarna Gammelboning, Ulvtorp och Ivantjärn. Ulvtorp är en av de äldsta finnbyarna i Gästrikland, troligtvis bebyggt redan år 1595 och i Gammelboning fanns bosättningar i början av 1600 – talet.H